16.6.17

Τραγικοί Μύθοι - Tragic Myths

 Αιγέας - Aegeus
 Αντιγόνη - Antigone
 Ελένη - Helen
 Καλυψώ - Calypso
 Κλυταιμνήστρα - Clytemnestra
 Οδυσσέας - Odysseus
Προμηθέας - Prometheus