31.7.16

Πολεοδομία

Ο επιστημονικός και τεχνικός κλάδος
για το σχεδιασμό μιας πόλης 
με σκοπό την εξασφάλιση καλών συνθηκών ζωής 
για τα άτομα και το κοινωνικό σύνολο28.7.16

ΑΠΟΥΣΙΑ

το να μην παρευρίσκεται 
κάποιος ή κάτι 
εκεί όπου θα έπρεπε 
ή όπου θα αναμενόταν 
 να είναι