31.7.16

Πολεοδομία

Ο επιστημονικός και τεχνικός κλάδος
για το σχεδιασμό μιας πόλης 
με σκοπό την εξασφάλιση καλών συνθηκών ζωής 
για τα άτομα και το κοινωνικό σύνολο